Zarząd

Zarząd ZKS Nafta-Splast Jedlicze

Prezes Zarządu – Artur Czaja

I Vice-Prezes Zarządu – Krzysztof Trochim

II Vice-Prezes Zarządu – Stanisław Smosna

Dyrektor Sportowy / Sekretarz – Rafał Wajda

Skarbnik – Andrzej Cichoń

Członek Zarządu – Marek Łucki

Członek Zarządu – Roman Kopeć

Członek Zarządu – Marek Wyderka

Członek Zarządu – Damian Wąchała

W skład Komisji rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji – Adam Wyderka

Członek Komisji – Łukasz Jaklik

Członek Komisji – Radosław Macnar