Zakończyliśmy realizację rządowego zadania pod nazwą Program KLUB 2023, które to trwało od 01.01.2023 do 30.11.2023. W ramach programu Nafta-Splast Jedlicze otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w wysokości 10.000 PLN. Przyznane środki, zgodnie z zasadami programu zostały przeznaczone na wsparcie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Z otrzymanej dotacji klub pokrył częściowo koszty związane z wynagrodzeniem trenerów prowadzących zajęcia jak również dokonał zakupu sprzętu sportowego potrzebnego do prowadzenia zajęć sportowych.

Zarząd Klubu Nafta- Splast Jedlicze składa serdeczne podziękowania Ministerstwu Sportu i Turystyki za przyznaną dotację.

By Czart

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *