Zarząd

Zarząd ZKS Nafta-Splast Jedlicze

Prezes Zarządu – Artur Czaja

I Vice-Prezes Zarządu – Krzysztof Trochim

II Vice-Prezes Zarządu – Stanisław Smosna

 

Kierownik Drużyny / Sekretarz – Rafał Wajda

Skarbnik – Andrzej Cichoń

 

Członek Zarządu – Marek Łucki

Członek Zarządu – Roman Kopeć

Członek Zarządu – Marek Wyderka

Członek Zarządu – Jola Mosoń

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Adam Wyderka

Członek Komisji – Łukasz Jaklik

Członek Komisji – Radosław Macnar