Zarząd

Zarząd ZKS Nafta-Splast Jedlicze

Prezes Zarządu – Artur Czaja

Vice-Prezes Zarządu – Krzysztof Trochim

 

Członek Zarządu – Marek Łucki

Członek Zarządu – Jolanta Mosoń

Członek Zarządu – Marek Wyderka

Członek Zarządu – Stanisław Smosna

 

Sekretarz – Rafał Wajda

Skarbnik – Andrzej Cichoń

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – Adam Wyderka

Członek Komisji – Jakub Krawczyk

Członek Komisji – Roman Kopeć