Historia

Podwaliny zorganizowanego sportu na terenie Jedlicza i Borku stworzyła organizacja OMTUR zrzeszając młodzież w sekcjach siatkówki i piłki nożnej. W okresie okupacji hitlerowskiej zapał młodzieży do uprawiania sportu nie ostygł, a drużyna piłki nożnej rozgrywała konspiracyjne mecze z okolicznymi drużynami. Również okupant niemiecki zaprosił drużynę wsi Borek do rozegrania towarzyskiego spotkania w piłce nożnej. Niekorzystny wynik 11:0 jaki padł dla okupanta spowodował konfiskatę butów i piłki.

Piękno sportu młodzież Jedlicza i Borku poznała dopiero po wyzwoleniu kraju. W dniu 25 lipca 1946 roku zorganizowano zebranie  na którym powołano do życia Klub Sportowy GAZ działający przy Rafinerii Nafty w Jedliczu. Pierwszą zorganizowaną imprezą sportową był udział w turnieju piłkarskim, który odbył się w dniach 21-22.09.1946 roku w ramach uroczystości związanych z uruchomieniem Rafinerii Jasło. Był to turniej o puchar przechodni Klubów Zjednoczenia Przemysłu Naftowego. Na początku roku 1947 klub zmienił swą nazwę z KS GAZ na ZKS Nafta przy Rafinerii Nafty Jedlicze. Niedługo po tym zarząd klubu podjął decyzje o przystąpieniu do  Związku Stowarzyszeń Sportowych R.P. z siedzibą w Warszawie. Oficjalna rejestracja klubu ZKS Nafta odbyła się w dniu 26 sierpnia 1947 roku w ROZPN Rzeszów. Po tym fakcie drużyna piłkarska została zgłoszona do rozgrywek klasy C. W tym okresie klub prowadził działalność dwusekcyjną w piłce nożnej i piłce siatkowej. W tym czasie ruszyła również budowa obiektu sportowego a w pierwszej kolejności powstały boiska do piłki nożnej i siatkówki.

Lata 1948-1949 to sukcesywny rozwój klubu w dwóch sekcjach piłki nożnej i siatkówki. Na początku roku 1950 wybrano nowego przewodniczącego klubu. Nowe władze podjęły 10 marca 1950 roku decyzję na mocy której klub zmienił nazwę na ZWIĄZKOWEIC a po kolejnych trzech miesiącach na UNIA. W tym czasie przy klubie powstają nowe sekcje gimnastyczna, lekkoatletyczna, szachowa, tenisa stołowego kobiet i tenisa stołowego mężczyzn. W kolejnym roku w klubie powstają nowe sekcje łucznicza, narciarska oraz zostaje utworzona drużyna juniorów w piłce nożnej. W grudniu 1951 roku klub ponownie zmienia nazwę na KS GÓRNIK Jedlicze przy Rafinerii Nafty. W roku 1953 drużyn a seniorów piłki nożnej uzyskuje awans do klasy B oraz wygrywa rozgrywki pucharu Polski na szczeblu powiatu. Przygodę z pucharem kończy dopiero na szczeblu wojewódzkim przegrywając z III ligowym Włókniarzem Krosno.

W latach 1954-1955 klub notuje szereg dobrych wyników oraz uzyskuje większą niż dotychczas pomoc od macierzystego zakładu Rafinerii Nafty Jedlicze. W tym okresie największe sukcesy odnosiły sekcje narciarska, lekkoatletyczna, strzelecka i łucznicza natomiast drużyna piłki nożnej uzyskuje awans do A klasy.

W roku 1955 rozpoczęto również w czynie społecznym budowę szatni która zostaje zakończona w październiku.

Lata 1956-1960 przynoszą osłabnięcie działalności sekcji lekkoatletycznej i tenisa stołowego. W tym czasie największy rozwój czynią sekcje łucznicza i piłki nożnej. Następują również kolejne prace na stadionie klubu dzięki czemu powstaje odrodzenie całego obiektu. W roku 1960 klub przyjmuje ponownie nazwę NAFTA.

Zachodzące zmiany oraz kłopoty finansowe jakie dotknęły klub w latach 1960-1968 spowodowały iż w klubie zostały już tylko dwie sekcje łucznicza i piłki nożnej. W latach tych prężnie rozwijała się sekcja łucznicza natomiast sekcja piłki nożnej prowadziła rozgrywki ze zmiennym szczęściem przeplatanym awansami i spadkami pomiędzy klasami A i B. W tym czasie rozwija się również infrastruktura obiektu a do szatni zostaje doprowadzony gaz oraz zostaje wykonana prowizoryczna radiofonizacja. Kolejnym etapem rozbudowy stadionu była budowa trybuny liczącej 400 miejsc siedzących.

W latach 1969-1972 w dalszym ciągu przy klubie działają dwie sekcje. Łucznicy uzyskują coraz lepsze wyniki a drużyna piłkarska prowadzi rozgrywki w klasie A. Następuje również dalszy rozwój bazy sportowej dzięki czemu powstaje wał strzało chwytowy oraz tor łuczniczy. Kolejne dwa lata 1973-1974 przynoszą remont ogrodzenia stadionu oraz spadek drużyny seniorów do klasy B. Coraz większy nacisk jest również na szkolenie młodzieży w grupie juniorów Nafty.

Lata 1975-1977 to dalszy rozwój dwóch pozostałych przy klubie sekcji. Duże sukcesy odnosi sekcja łucznicza. Drużyna seniorów piłki nożnej uzyskuje awans do klasy A. Prowadzone jest również szkolenie w grupie juniorów i trampkarzy. W roku 1978 następuje kolejna zmiana nazwy na Zakładowy Klub Sportowy NAFTA przy Rafinerii Nafty w Jedliczu. Rok 1979 przyniósł dla klubu duże zmiany. Na stadionie wykonano szereg prac modernizacyjnych i budowlanych takich jak doprowadzenie wody do budynku szatni, wykonanie oświetlenia toru łuczniczego i zespołu boisk, renowacja płyty boiska, budowa nowej trybuny krytej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej.

Początek lat osiemdziesiątych (1980-1982) to niezmienne występy drużyny seniorów w klasie wojewódzkiej. W latach 1983-1987 przypadł trudny czas dla działalności klubu. Ciężki okres gospodarczy i finansowy kraju z powodu wcześniejszych ogólnopolskich strajków, embarga i skutków wprowadzenia stanu wojennego dotkną również Rafinerię Nafty w Jedliczu a co za tym idzie i klub Nafta. Mimo trudnych warunków finansowych i sprzętowych drużyna piłki nożnej seniorów nadal występowała w klasie wojewódzkiej a klub zachował również drużyny młodzieżowe juniorów i trampkarzy. Sekcja łucznicza starała się również utrzymać stan osobowy.

Po tym trudnym okresie w latach 1987-1994 sytuacja w klubie ustabilizowała się i mimo trudności finansowych na stadionie klubu wybudowano nową szatnię, pokryto trybunę blachą oraz przeprowadzono renowacje boiska. W roku 1991 nadeszły również tak długo oczekiwane sukcesy sportowe sekcji piłki nożnej. Drużyna seniorów wywalczyła awans do klasy regionalnej w której to pozostawała nieprzerwanie aż do sezonu 1997/1998 kiedy to nastąpił spadek do klasy okręgowej. W roku 1993 po kryzysie jaki przechodziła wcześniej rozwiązaniu uległa sekcja łucznicza. W roku 1995 największe sukcesy w historii klubu odnotowała sekcja piłki nożnej seniorów. W rozgrywkach Pucharu Polski po wygranej na szczeblu wojewódzkim dotarła aż do 1/32 eliminując po drodze między innymi III ligową Polonię Przemyśl oraz II ligowego Hetmana Zamość. Pogromcą Nafty okazał się dopiero II ligowy Okocimski Brzesko odnosząc zwycięstwo 2:1. W sezonie 1998/1999 Nafta występowała w klasie okręgowej zajmując na koniec rozgrywek 6 lokatę. Sezon 1999/2000 okazał się znów szczęśliwy gdyż na skutek decyzji OZPN Krosno i OZPN Przemyśl została utworzona dodatkowa liga międzyokręgowa. Nafta mimo zajęcia dopiero 6 miejsca w tabeli została zakwalifikowana do tej klasy rozgrywkowej.

 

 

 

 

Lata 2001-2020 w przygotowaniu.