RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? dalej: RODO, informujemy, że Zakładowy Klub Sportowy NAFTA-SPLAST również aktualizuje politykę prywatności zapewniając bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych jak również ułatwiając Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują.

Oficjalny tekst dotyczący RODO dostępny poniżej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładowy Klub Sportowy Nafta-Splast z siedzibą w Jedliczu przy ul. Marii Konopnickiej 1, 38-460 Jedlicze

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)  w Zakładowym Klubie Sportowym Nafta-Splast jest Prezes Zarządu Artur Czaja. Można się z nim kontaktować:

– telefonicznie:  602-647-950

– za pomocą poczty elektronicznej: biuro@naftajedlicze.com

– pisemnie na adres: Zakładowy Klub Sportowy Nafta-Splast, ul. Marii Konopnickiej 1, 38-460 Jedlicze

 

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych oraz metody ich pozyskiwania

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: kandydatów do pracy, pracowników, zawodników klubu, kandydatów na zawodników klubu,  świadczeniu usług, kontrahentów (fakturobiorców) / zleceniobiorców, monitoringu, marketingu. Najczęściej spotykane typy informacji, które są  zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,  nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszej stronie.

 

Administrator danych informuje, że:

1. Zakładowy Klub Sportowy Nafta-Splast Jedlicze przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością zawodniczą, członkowską lub zatrudnieniem w klubie ZKS Nafta-Splast.

2. Inspektorem danych osobowych jest Prezes ZKS Nafta-Splast, a dane te są  z jego upoważnienia przetwarzane przez Członków Zarządu, trenerów oraz biuro księgowe.

3. Przetwarzanie przez klub ZKS Nafta-Splast dane osobowe zawodników, członków klubu oraz osoby zatrudnione w ZKS Nafta-Splast oraz kandydatów na te osoby w klubie ZKS Nafta-Splast pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

4. Podanie danych osobowych do klubu ZKS Nafta-Splast jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania statusu zawodnika, członkostwa oraz zatrudnienia w klubie ZKS Nafta-Splast.

5. Pani/Pana dane osobowe:

  • podane w deklaracji członkowskiej lub później (pisemnie, pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO,
  • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu ZKS Nafta-Splast wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  • będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu ZKS Nafta-Splast, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora ? przez czas ich realizacji,
  • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

7. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub ZKS Nafta-Splast dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.