Zasady Klubu 100

 

Idea Klubu 100 ZKS Nafta-Splast Jedlicze

“KLUB 100″ ZKS Nafta-Splast Jedlicze jest nową inicjatywą skierowaną zarówno do osób prywatnych jak i  firm, chcących wspierać finansowo stowarzyszenie ZKS Nafta-Splast Jedlicze. „Klub 100” powstał w celu skonsolidowania osób prywatnych i firm działających w naszym regionie, których uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy Zakładowemu Klubowi Sportowemu Nafta-Splast Jedlicze. Wsparcie członków „Klubu 100” ma pomóc w tworzeniu bezpiecznych i dobrych warunków do uprawiania sportu jak również upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą działalność klubu (cele statutowe).

Ponieważ członkostwo w „Klubie 100” ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie klubu ZKS Nafta-Splast Jedlicze podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków klubu. Wszelkie informacje oraz szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie Klubu 100 ZKS Nafta-Splast Jedlicze oraz deklaracjach przystąpienia do „Klubu 100” zamieszczonych poniżej.

Koordynatorami “KLUBU 100″ są:

Artur Czaja – 602 647 950 email:biuro@naftajedlicze.com

Jola Mosoń – 509 659 464 email: jolaos@naftajedlicze.com

Marek Łucki – 669 880 440 email: marek@naftajedlicze.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin „Klubu 100”

Deklaracja dla Firm 

Deklaracja dla Osób Fizycznych