Obecny Zarząd

Zarząd ZKS Nafta-Splast Jedlicze

Prezes Zarządu – Artur Czaja  📞  602 647 950

Vice-Prezes Zarządu Krzysztof Trochim

Sekretarz Rafał Wajda

Skarbnik Andrzej Cichoń

Członek Zarządu Marek Łucki  📞  669 880 440

Członek Zarządu, Media  – Jolanta Mosoń  📞  509 659 464

Członek Zarządu – Marek Wyderka

Członek Zarządu – Stanisław Smosna

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Adam Wyderka

Członek Komisji Jakub Krawczyk

Członek Komisji Roman Kopeć